10 000
dziesięć tysięcy uczestników !


Niesamowite! Rekordowa frekwencja przeszło 8 tysięcy zwiedzających Festiwal w 2017 roku, w 2018 – 6,3 tys., na tegorocznej edycji Sosnowiec 2019 sięgnęła liczby 10 tysięcy! Widać Festiwal podoba się, zyskuje uznanie i sławę. To wszystko dzięki przyjętej i stale udoskonalanej formule politechnicznych, wokółkolejowych zajęć i zabawy dla wszystkich jego uczestników, zaangażowaniu wystawców i organizatorów przygotowanych atrakcji oraz ogromnemu wsparciu Miasta Sosnowiec. A osiągane sukcesy mierzone wielotysięcznym, rekordowym zainteresowaniem to wsparcie i zaangażowanie jeszcze bardziej potęgują. Szczegółową relację z przygotowań i przebiegu IV Festiwalu KOLEJ W MINIATURZE 16-17 III Sosnowiec 2019 przedstawiamy na witrynie: www.festiwal2019.kmd.pl .

W tym duchu, naładowani aspiracjami popularyzacji kolejowego hobby i płynącym zewsząd wyczekiwaniem Szkoły, Miasta, Partnerów – spółek Kolejowych, Producentów i sprzedawców modeli, Modelarzy, a zwłaszcza przeogromnej rzeszy pragnących powtórki zwiedzających, już sięgamy w przyszłość do kolejnych realizacji Festiwalu oraz równolegle rozwijanej imprezy na ogólnopolską skalę – MINIATUROWA POLSKA - Świat wokół kolei www.miniaturowa.kmd.pl – odbywającej się pod koniec września w Gliwicach. Jej współorganizatorami są, każde na własną modłę, odpowiedzialne i liczące się w powszechnym krzewieniu kolejowego hobby gremia, związki i kluby modelarskie z całego kraju. Poprzedzający cykl spotkań i uzgodnień przedstawicieli tych gremiów będzie sukcesywnie zapowiadany i realizowany.

Następny V Festiwal KOLEJ W MINIATURZE – żyjemy nadzieją, że doń doczekamy i znów ku wielkiej radości odbędzie się – wypada 14-15 marca 2020 r.

Niech te chwile wyczekiwania umilą wspomnienia – co i jak zdarzyło się na minionych edycjach Festiwalu zebrane jest na witrynach:


Festiwal 2019   www.festiwal2019.kmd.plFestiwal 2018   www.festiwal2018.kmd.plFestiwal 2017   www.festiwal2017.kmd.plFestiwal 2016   www.festiwal2016.kmd.pl

... a warto przyjść i mile spędzić czas!


Festiwal 2019   fot. Grzegorz Gransicki PIKO Polska


Festiwal 2017   fot. Grzegorz Gransicki PIKO Polska


Festiwal 2016   fot. Andrzej Grygiel PAP